312 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 31.2
Naam: Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven

Onder subgroep 31.2 boekt men de exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven andere dan rentesubsidies (subgroep 31.1).

 • 31.21: prijssubsidies aan overheidsbedrijven;
 • 31.22: overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven.
 • Courante toelagen aan intercommunales geklasseerd in de sector S.13.13 (lokale overheden) volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector van het INR worden geklasseerd onder de economische code 45.53.
 • Zelfstandigen worden geklasseerd in de sector van de gezinnen, ook voor wat betreft hun beroepsactiviteiten. Toelagen aan zelfstandigen moeten dan ook worden geklasseerd in groep 31 en mogen niet worden verward met sociale uitkeringen of andere overdrachten naar gezinnen.
 • Prijssubsidies zijn subsidies die per geproduceerde eenheid van goederen of diensten worden uitgekeerd.
 • Onder code 31.22 horen bijvoorbeeld:
  • de exploitatietoelagen die voorwaardelijk aan een overheidsbedrijf worden toegekend in samenhang met een programmacontract;
  • de toelagen aan overheidsbedrijven om de loonkosten te dekken;
  • lopende toelagen aan intercommunales geklasseerd in de sector van de niet-financiële ondernemingen (S.11) volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector van het INR.