7122 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken van andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.22
Naam: Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken van andere sectoren dan de overheidssector