8131 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 81.31
Naam: Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen

In de kredietverleningen en deelnemingen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds kredietverleningen (waarbij de over­heid als bankier of als obligatiehouder optreedt, subgroepen 81.1 tot 81.3) en anderzijds deelnemingen en kapitaalver­strekkingen die met deelnemingen kunnen worden gelijkgesteld (waarbij de overheid optreedt als aandeelhouder of als enige eigenaar, subgroepen 81.4 tot 81.6).

Bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen worden onderverdeeld in privébedrijven enerzijds en in overheidsbedrijven, al dan niet met rechtspersoonlijk­heid, anderzijds.

Kredietverleningen  of deelnemingen in bedrijven die deel uitmaken van de overheidssector (S.13) (samen met de overheidssector te consolideren) moeten worden geboekt in groep 85.