7440 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Algemeen

ESR-code: 74.40
Naam: Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen