747200 Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

747200

Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst

X

 

Ingesloten:
  • Schadevergoedingen ontvangen bij verbreking door de huurder van de huurovereenkomst afgesloten voor onroerende of roerende goederen
  • Schadevergoeding ontvangen bij verbreking van een erfpachtovereenkomst
Uitgesloten:
  • Schadeloosstelling voor verzekerde schade (745100)
  • Andere schadevergoedingen van derden (745400)
  • Vergoedingen ontvangen voor verleende concessies (746000)
  • Verhuur van onroerende goederen, bv. gebouwen en terreinen (747000)
  • Verhuur van roerende goederen, bv. installaties, machines, uitrusting, … (747100)