746000 Concessies

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

De economische rekening 746000 Concessies omvat de vergoedingen die ontvangen worden ten gevolge van een administratief contract waarbij de overheid, een particulier of een publiekrechtelijk orgaan tijdelijk ermee belast, onder haar gezag en met nakoming van de door haar bepaalde voorwaarden, een openbare dienst op eigen risico te beheren tegen een vergoeding die in beginsel op de gebruikers wordt verhaald (zie Mast, A., “Overzicht van het Belgisch Administratief Recht”, Kluwer, 1994, nrs. 121 – 124).

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000 Diverse vorderingen

X

746000 Concessies

X

Uitgesloten:
  • Verhuur van onroerende goederen (747000)
  • Verhuur van roerende goederen (747100)