790000 Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: