758 Verwijlintresten op andere dan handelsvorderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: