745100 Schadeloosstelling voor verzekerde schade

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)
ER ER omschrijving Dt Ct
416000 Diverse vorderingen X
745100 Schadeloosstelling voor verzekerde schade x

 

Ingesloten:
  • Schadeloosstelling vanwege verzekeringsmaatschappijen, uitgezonderd loonkosten.
Uitgesloten:
  • Recuperatie via verzekeringsmaatschappijen van loonkosten van personeelsleden betrokken bij een (arbeids)ongeval of ander schadegeval (744200)
  • Administratieve en andere boetes (745000)
  • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
  • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
  • Terugvordering van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
  • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
  • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)