740100 Werking- en overige kapitaaloverdrachten en soortgelijke inclusief projecten buiten de consolidatiekring

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 740100 Werking- en overige kapitaalsubsidies en soortgelijke inclusief projecten buiten de consolidatiekring omvat inkomensoverdrachten en kapitaaloverdrachten buiten de Vlaamse consolidatiekring, inclusief terug stortingen van subsidies.

 

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving

Dt

Ct

413000 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke

X

740100 Werking- en overige kapitaaltoelagen, -subsidies en soortgelijke inclusief projecten buiten de consolidatiekring

X

Ingesloten:
  • Sociale Maribel
  • Negatieve opbrengsten worden niet gecorrigeerd via de economische rekening 642000 in het kader van de 6de Staatshervorming