762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

Algemeen

Toepassingsgebieden: