613312 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Gerechtsdeurwaarders

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613312 Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten gerechtsdeurwaarders omvat alle kosten die vergoed worden aan gerechtsdeurwaarders, met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613312

X

4xxxxx

X

 

Ingesloten:
 • Facturen van gerechtsdeurwaarders, vb. invorderingskosten, afvaardiging, dwangbevel, …
 • Derdenbeslag (deposito- en consignatiekas)
 • Rechtsplegingsvergoeding
Uitgesloten:
 • Vergoedingen aan gerechtsdeurwaarders voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
 • Vergoedingen aan gerechtsdeurwaarders voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
 • Kosten voor hypotheekbewaring (613450)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor notarissen (613311)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor advocaten (613310)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor architecten (613313)
 • Erelonen en aanverwante kosten voor veiligheidscoördinator (613390)
 • Schaderegeling, schadevergoeding betaald aan derden (648000)