620100 Directiepersoneel: brutoloon – weddes

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620100 Directiepersoneel: brutolonen-weddes omvat het brutoloon van het directiepersoneel (exclusief het vakantiegeld en de eindejaarspremie).

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620100 Directiepersoneel: brutolonen –weddes

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

455000 Bezoldigingen

X

459000* Andere sociale schulden

X

 

*Indien van toepassing

Uitgesloten:
 • Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620110)
 • Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620120)
 • RSZ-bijdrage werkgever ( zie rekening 621000)
 • Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming (zie rubriek 617)
 • Andere personeelskosten (zie rubriek 623) o.a.:
  • Fietsvergoeding
  • Openbaar vervoer
  • Overlijdenspremie (begrafeniskosten)
  • Hospitalisatieverzekering
 • Loonkost onderwijzend personeel (zie rekening 643600)