607000 Leeggoed

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 607000 Leeggoed omvat de waarborgprijs van het leeggoed die betaald wordt door de organisatie/entiteit bij aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen in het kader van haar hoofdactiviteit.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

607000

Leeggoed

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

 

Ingesloten:
  • Leeggoed met betrekking tot aankoop van voedingsstoffen die verwerkt worden in de restaurants van de Vlaamse Gemeenschap
  • Leeggoed met betrekking tot aankoop van producten ( bv. drank ) om door te verkopen in de restaurants van de Vlaamse Gemeenschap
Uitgesloten:
  • Leeggoed met betrekking tot aankoop van goederen die niet bestemd zijn voor wederverkoop (61xxxx)