611300 Verblijfkosten binnenland

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611300 Verblijfkosten binnenland omvat de terugbetalingen van verblijfkosten in het binnenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (factuur overnachting).

Deze rekening omvat eveneens het organiseren van een meerdaags verblijf (hotelkosten) voor het eigen personeel in het binnenland.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611300

X

4xxxxx

X

 

Ingesloten:
 • Hotelkosten voor eigen personeel in het binnenland.
 • Restaurantkosten waar een overnachting aan verbonden is in het binnenland (indien niet uitgesplitst weergegeven op de factuur).
 • Organiseren van een meerdaags verblijf met overnachting in het binnenland voor deelname aan seminarie, teamdag, studiedag, … voor het eigen personeel indien dit niet vervat zou zitten in een globale factuur van een organisatie die dergelijke events organiseert.
 • Verblijfkosten van eigen personeel uit het buitenland die in België verblijven
Uitgesloten:
 • Verblijfkosten eigen personeel buitenland (611310)
 • Terugbetaling van reis- en verblijfkosten van derden (aan te rekenen op de overeenstemmende hoofdrekening als bijkomende kost)
 • Betaling van reis- en verblijfkosten voor derden (613550)
 • Maaltijdvergoedingen binnenland (rekening 611400)
 • Forfaitaire maaltijdvergoedingen (rekening 623400)
 • Zakendiners (613540)
 • Ticket restaurantkosten eigen personeel (rekening 611420)