622900 Andere bovenwettelijke verzekeringen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 622900 Andere bovenwettelijke verzekeringen omvat de bijdragen voor andere bovenwettelijke verzekeringen.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
622900 Andere bovenwettelijke verzekeringen

X

455/9XXX

X

 

Ingesloten:
  • Pensioenverzekeringen
  • Verzekering gewaarborgd inkomen en ESR 11.20
Uitgesloten:
  • Groepsverzekering (zie rekening 622000)
  • Hospitalisatieverzekering (zie rekening 623800)