656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-)

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

Op de rekening 656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-) worden de bestedingen (als het verlies of de kost effectief vaststaat) of terugnemingen (wanneer vroeger aangelegde voorzieningen niet meer noodzakelijk zijn) van voorzieningen met financieel karakter opgenomen.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekeningen 165000 Voorziening voor overige risico’s en kosten en 656000 Voorziening met financieel karakter – toevoegingen.

  • Aanleg van de voorziening

  ER

  ER omschrijving

  Dt

  Ct

  656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen

  X

  165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

  X

   

  • Besteding/terugname van de voorziening:

  ER

  ER omschrijving

  Dt

  Ct

  165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

  X

  656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-)

  X