691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

Algemeen

Toepassingsgebieden: