657000 Bankkosten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 657000 Bankkosten omvat de bankkosten die aangerekend worden door de financiële instellingen op financiële transacties (voor zover niet verbonden aan schulden).

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

  • ER

   ER omschrijving

   Dt

   Ct

   657000 Bankkosten

   X

   550xxx Bankrekeningen

   X

Ingesloten:
 • Bankkosten voor transacties in vreemde valuta (657000)
 • Bankverrichtingskosten (657000)