612200 Klein (onderhouds)materiaal en gereedschap

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612200 Klein (onderhouds)materiaal en gereedschap omvat aankopen van niet-geactiveerd klein gebruiks- en verbruiksmateriaal.
Op deze rekening wordt eveneens het klein keukengereedschap en –materiaal, labomateriaal en sportmateriaal geboekt.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612200

X

440000

X

Ingesloten:
 • Klein werkmateriaal, bv. hamer, boormachine, schroevendraaier, spade, …
 • Klein verbruiksmateriaal, bv. verf, lampen, …
 • Klein gebruiksmateriaal, bv. deurmat, nachtlampje, weegschaal, …
 • Keukenmateriaal, bv. glazen, borden, tassen,  , …
 • Sportmateriaal voor gebruik in de sportcentra, bv. ruitermateriaal, atletiekmateriaal, ballen (basket, voetbal, …), doelnetten, …
 • Aankoop toegankelijkheidsborden
 • Aankoop schrikdraad, kippengaas, …
 • Aankoop asfalt, cement, zand, kiezel, …
 • CO2-meter
 • De kosten m.b.t. de aankopen van materiaal (exclusief kledij) voor fietsen of de aankoop van fietsen behalve indien ze deel uitmaken van een investering en bijgevolg geactiveerd dienen te worden.
 • Aankoop stofzuiger
Uitgesloten:
 • Kantoorbenodigdheden en ICT-materiaal (612100)
 • Schoonmaak-, verzorgings- en medische producten (612210)
 • Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door derden (616xxx)