610200 Verzekering onroerende goederen

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 610200 Verzekering onroerende goederen omvat de kost van de verzekering voor onroerende goederen zoals gebouwen waarbij de waarde van het onroerend goed wordt verzekerd.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

610200

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • De premie voor de verzekering all risks van de gebouwen (en de uitbreiding ervan naar de zonnepanelen);
 • Brandverzekering voor de gebouwen, loodsen, (…);
 • Verzekering voor gebruik lokaal, zaal, terrein (huur korte termijn)
 • Verzekering afstand van verhaal ten aanzien van de huurder van een gebouw, door de verhuurder in het huurcontract en/of door de verzekeraar van de eigenaar in de brandpolis. (Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de huurder en afstand van recht op subrogatie door de verzekeringsmaat-schappij van de verhuurder);
 • Verzekeringspremie voor de huuraansprakelijkheid gebouw/inboedel (brandpolis voor de schade die de huurder toebrengt aan het gebouw, huuraansprakelijkheid bij gebruik van faciliteiten,…), evenals de verzekering verantwoordelijkheid nabuurschap (schade door water, overslaande brand, ontploffing, vervuiling, etc. bij de buren waarvoor de huurder aansprakelijk is);
 • Verzekering risico’s renovatiewerken van gebouwen
Uitgesloten:
 • Kosten voor autoverzekering, alsook burgerlijke aansprakelijkheid verbonden aan de autoverzekering (610300).
 • Verzekering bedrijfsmateriaal (610900)
 • De algemene verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een fout) (610100)
 • Onderhoud/herstelling gebouw (616000)
 • Schade aan derden (648000)