612010 Gas

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612010 Gas omvat de uitgaven m.b.t. de nutvoorziening gas (aardgasverbruik).

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612010

X

440000

X

Ingesloten:
  • Facturen van Vlaams Energiebedrijf, ENECO België, Electrabel, Lampiris, Eni gas en power, voor aardgasverbruik.
  • Propaangas in bulk
Uitgesloten:
  • Aankoop LPG en andere brandstoffen voor voertuigen (612050)
  • Facturen voor elektriciteitsverbruik (612020)
  • Gas doorgerekend door verhuurder (615000)