660000 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: