611430 Vergoedingen voor expats

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611430 Vergoedingen voor expats omvat de terugbetalingen van kosten aan expats die werden gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie als vertegenwoordiger/aangestelde van de Vlaamse regering in het buitenland.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611430

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Terugbetaling aan derden van reiskosten en verblijfkosten, die werden gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie als vertegenwoordiger/aangestelde van de Vlaamse regering
  • Terugbetaling reiskosten Vlaamse vertegenwoordigers
  • Toelage voor huur van een woning
  • Inrichtingstoelage
  • Functievergoeding WN in het buitenland
  • Verhuistoelage
  • Studietoelage voor studerende kinderen
  • Terugkeervergoeding
Uitgesloten:
 • Reiskosten voor eigen personeel (611100 of 611110)
 • Verblijfkosten voor eigen personeel (611300 of 611310)