621000 RSZ werkgever

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 621000 RSZ-Werkgever omvat de werkgeversbijdragen voor RSZ. De werknemersbijdrage voor RSZ wordt geboekt op de rubriek 620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen.

Bovenstaande rekening omvat:

  • werkgeversbijdrage voor RSZ
  • werkgeversbijdrage voor RSZ op lonen van personeelsleden die in het buitenland tewerkgesteld zijn
  • correcties op werkgeversbijdragen

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 454000 RSZ en andere sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
621000 RSZ werkgever

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

Uitgesloten:
  • Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler) (zie rekening 621200)
  • Vermindering RSZ (zie rekening 621900)