636100 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – besteding en terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: