612390 Andere leveringen van goederen aan de onderneming

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612390 Andere leveringen van goederen aan de onderneming omvat de aankoop van goederen die niet geactiveerd worden en die niet vervat kunnen worden in de overige rekeningen van subrubriek 6121, 6122 of 6123.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612390

X

440000

X

Ingesloten:
 • Geschenken (voor sint, nieuwjaar, …) voor de jongeren in de gemeenschapsinstellingen (Fonds Jongerenwelzijn)
 • Rugzak
 • Controller Wii
 • (Gezelschaps)spelen, puzzels, …
 • Babyfoon
 • Crea- en ontspanningsmateriaal, zoals schilderdoeken, decoratiemateriaal voor de jongeren in de gemeenschapsinstellingen (Fonds Jongerenwelzijn)
 • Kampeermateriaal
 • Aankoop klein beursmateriaal, bv. Infopanelen, fotopanelen, …
 • Medailles, bekers en trofeeën
 • Chocolade figuren (bv. sint of Pasen)
 • Cadeaubon
 • (Koffie)mokken (vb. voor relatiegeschenk) [*]
Uitgesloten:
 • Fruit (611420)
 • Zakendiners met derden

[*] Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten als op leveringen, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de respectieve leveringen of diensten.