634100 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: