658000 Verwijlintresten

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 658000 Verwijlintresten omvat de te betalen verwijlintresten naar aanleiding van het niet tijdig betalen van facturen.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
658000 Verwijlintresten

X

440000 Leveranciers op ten hoogste een jaar

X