613360 Dienstverlening ICT excl. Consultancy

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613360 Dienstverlening ICT exclusief consultancy opdrachten omvat de kosten voor de operationele dienstverlening ICT met uitzondering van consultancyopdrachten.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613360

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
 • Honoraria voor analisten en programmeurs in het kader van ICT-gerelateerde materies
 • Honoraria voor ICT architecten
 • Technische ICT-ondersteuning (intern)
 • Kosten voor gebruik van datalijnen en datatransmissie, inclusief installatie en onderhoud
 • Kosten om domeinnamen op het internet aan te kopen (registratie): dit is het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd
 • Domeinhosting
 • Facturen voor VPN
 • SSL certificaat
 • Licenties voor (gestandaardiseerde) software die niet beschouwd dienen te worden als een investering en waarbij de installatie gebeurt op meer werkposten dan het aantal aangekochte materiële dragers
 • (Jaarlijks) onderhoud website en webhosting
 • Huurkosten met betrekking tot ICT
 • Huur en afrekening van de tellerstand bij gehuurde kopieermachines
 • Onderhoudskosten / herstellingskosten met betrekking tot ICT
 • Bijkomende kosten die gemaakt worden voor het gebruik van ondersteunde programma’s om nieuwsbrieven, foto’s (databanken) en dergelijke te versturen per mail
Uitgesloten:
 • Vergoedingen en aanverwante kosten voor consultancyopdrachten betaald aan consultancykantoren of andere consultancypartners voor ICT (613361)
 • Gestandaardiseerde softwarepakketten op een materiële drager (zoals cd-rom, diskette) die niet beschouwd dienen te worden als een investering en waarbij de installatie gebeurt op hetzelfde aantal werkposten als het aangekochte aantal materiële dragers (612100)
 • Licenties, software en databanken die beschouwd dienen te worden als investering (klasse 2)
 • (BIPT) Retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van een vergunning en het verkrijgen en uitoefenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties (die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten).