643950 Rentesubsidies en andere buiten de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 643950 Rentesubsidies en andere buiten de Vlaamse consolidatiekring omvat volgende elementen:

  • Exploitatiesubsidies (ESR 31)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies), die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen (ESR 32)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen (ESR 33)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan gezinnen (ESR 34)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan de sociale zekerheidsinstellingen (ESR 42)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan lokale overheden (ESR 43)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs (ESR 44)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan andere institutionele groepen (ESR 45)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct