630600 Afschrijvingen op vaste materiële activa (met uitsluiting van de terreinen) in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrecht (erfpacht, recht van opstal, enz.)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: