670000 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

Algemeen
Voorbeeld(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Ingesloten:
  • Verrekenbare roerende voorheffing
  • Verrekenbare onroerende voorheffing
Uitgesloten:
  • Niet-verrekenbare roerende voorheffing
  • Niet-verrekenbare onroerende voorheffing