637000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: