622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Algemeen
Voorbeeld(en)
Invloed op het budget

Toepassingsgebieden:

Ingesloten:
  • Brutobezoldigingen,
  • Vakantiegeld,
  • Eindejaarspremie
  • Maaltijdcheques
  • Werkgeversbijdrage
  • Bijdragen in sociale abonnementen
  • bedrijfsleidersverzekering
Uitgesloten:
  • Kosten van geneeskundig onderzoek: worden geboekt onder 61 Diensten en diverse goederen
  • Vergoedingen van uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel: worden geboekt onder 6175 Door derden ter beschikking gesteld personeel (617510: gedetacheerd personeel of 617515: Interim)
  • Administratiekosten en duplicaten van maaltijdcheques worden aangerekend op 615045 (de maaltijdcheques zelf worden wel op 623030 geboekt)
De kosten voor lonen en sociale lasten worden aangerekend op de betreffende begrotingsartikels van elk beleidsdomein of van de rechtspersoon, in functie van het boekjaar waarop ze betrekking hebben.