643620 RSZ Werkgever onderwijzend personeel

Algemeen
Boeking(en)

ER

Dt

Ct

643600

X

643610

X

643620

X

453000

X

454000

X

454300

X

455000

X

459000

X