618000 Bezoldigingen, verzekeringen, pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 618000 – Bezoldigingen, verzekeringen, pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten omvat de rechtstreekse en onrechtstreeksebezoldigingen en pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. De vergoedingen die bestuurders of zaakvoerders ontvangen voor de uitvoering van hun mandaat en die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst worden bijgevolg op deze rekening geboekt.

 

Toepassingsgebieden:

Voorbeeld

  • Uitbetaling pensioen door de entiteit aan een pensioengerechtigde:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

618000

Bezoldigingen, verzekeringen, pensioenen van
bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten

X

453000

Ingehouden voorheffingen

X

455000

Bezoldigingen

X