631000 Waardevermindering op voorraden – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: