635100 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – besteding en terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: