613430 Administratiekosten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613430 Administratiekosten omvat alle administratiekosten die betaald worden aan overheden, openbare diensten, leveranciers en aanbieders van elektronische betalingen.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613430

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
 • De administratiekost die betaald wordt aan de leverancier van maaltijdcheques
 • Kosten voor vervanging maaltijdchequekaart
 • Aanmaningskosten
 • Kost bij neerlegging jaarrekening
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Aangerekende transactiekosten voor creditcards
 • (doorgerekende) kosten voor het uitreiken van leurderskaarten
 • Kosten aangerekend door de bank/de belegger voor het opmaken van een situatie van de portefeuille voor de bedrijfsrevisor
Uitgesloten:
 • Bankkosten voor transacties in vreemde valuta (657000)
 • Bankverrichtingskosten (657000)
 • Aankoop van maaltijdcheques (459200)
 • Werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques (623700)
 • Administratiekosten sociaal secretariaat (613420)
 • Administratieve boete (648900)
 • Onderhoud en technische bijstand bankterminals (616900)
 • Kost voor ter beschikking stellen van terminals voor betaling met bancontact, VISA, … (615900)
 • Retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen (640000)