656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen omvat  de voorzieningen voor risico’s van financiële aard.

Opmerking: zodra het werkelijk bedrag vaststaat, gaat het niet meer om een voorziening, maar om een vaststaande schuld.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekeningen 165000 Voorziening voor overige risico’s en kosten en 656100 Voorziening met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-).

  • Aanleg van de voorziening

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen

X

165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

X

 

  • Besteding/terugname van de voorziening:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

X

656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-)

X