623400 Forfaitaire vergoedingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623400 Forfaitaire vergoedingen omvat de forfaitaire bedragen, die maandelijks worden uitbetaald aan het eigen personeel.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623400 Forfaitaire vergoedingen

X

455/9XXX

X

Ingesloten:
 • Chauffeur kabinet / leidend ambtenaar
 • Onkostenvergoeding
 • Forfaitarisering middagmaalvergoeding
 • Forfaitarisering kilometervergoeding
 • Onkosten regeringscommissarissen
 • Vergoeding personeelsleden tewerkgesteld in Vlissingen (MC)
 • Vergoedingen voor werken in Vlissingen (artikel VII 90)
 • Dienstverplaatsingen gewestelijke ontvangers
 • Huishoudkosten minister
 • Huisvestingsvergoeding minister
Uitgesloten:
 • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen voertuig die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611200).
 • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen fiets die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611210)
 • De terugbetalingen van verblijfkosten in het binnenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (factuur overnachting) (zie rekening 611300).
 • De terugbetalingen van verblijfkosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (factuur overnachting) (zie rekening 611310).
 • De maaltijdvergoedingen op basis van een minimum aantal gewerkte uren op een andere plaats dan de standplaats (zie rekening 611400).
 • De dagvergoeding buitenlandse dienstreizen (zie rekening 611410).
 • De terugbetalingen van kosten aan expats die werden gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie als vertegenwoordiger/aangestelde van de Vlaamse regering in het buitenland (zie rekening 611430).
 • Fietsvergoeding (zie rekening 623000).
 • Vergoeding voor gebruik van openbaar vervoer (zie rekening 623100).
 • Vergoedingen voor moeilijk bereikbare plaatsen (zie rekening 623110).
 • Vergoedingen voor woon- werkverkeer personen met een handicap (zie rekening 623120).
 • Vergoedingen voor woon- werkverkeer buitenland (zie rekening 623130).
 • Overige vergoedingen woon – werkverkeer (zie rekening 623140).
 • Overlijdenspremie – begrafeniskosten (zie rekening 623200).
 • Rusttoelage (zie rekening 623300).
 • De vergoedingen voor werknemers die in het buitenland tewerkgesteld zijn (zie rekening 623500).
 • Overige vergoedingen (zie rekening 623600).