657200 Toegekende financiële kortingen

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 657200 Toegekende financiële kortingen omvat de financiële kortingen/ kortingen voor contant toegestaan aan klanten. Financiële kortingen verschillen van commerciële kortingen welke aangerekend worden op de rekening 708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten(-).

De toegekende financiële korting moet beantwoorden aan de marktrente over de verlopen termijn,  zo niet wordt deze beschouwd als een commerciële korting. De aard van de korting staat los van het al dan niet benutten ervan (CBN advies 116, nr. 5, mei 1979).

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

  • Verkoop ter waarde van € 600 – korting voor contante betaling 2%.

 

ER ER omschrijving Dt Ct
550xxx Bankrekeningen 588
657200 Toegekende financiële kortingen 12
400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar 600