610100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 610100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid omvat de kost van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Dit is een verzekering voor lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een nalatigheid of een fout.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

610100

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een fout;
 • Verzekering burgerlijke en medische beroepsaansprakelijkheid controleartsen en chaperons, architecten, vrijwilligers/onbezoldigde werknemers, …;
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor een buitenlanse delegatie tijdens hun verblijf in België;
 • Verzekering BA-uitbating;
 • Buitenwettelijke verzekering IBO/IO-ers en GIBO-ers (i.k.v. beroepsopleiding voor personen met een arbeidshandicap met VDAB);
 • Burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. bevoorrechte getuigen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen i.k.v organisatie toelatingsexamen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid toegankelijkheid Vlaamse bossen en natuurreservaten;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen diverse (sport)activiteiten derden;
 • Verzekering lichamelijke ongevallen minderjarigen geplaatst in GBJ De Kempen, De Zande, De Grubbe, Vlaams detentiecentrum De Wijngaarde;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid – gidsbeurten / Premie Lichamelijke ongevallen gidsen.
Uitgesloten:
 • Autoverzekering, alsook burgerlijke aansprakelijkheid verbonden aan de autoverzekering (610300);
 • Verzekering van motorrijtuigen (610300);
 • Verzekering van onroerende goederen (gebouw, lokaal, …) (610200);
 • Brandverzekering voor gebouwen (610200);
 • Reis- en bijstandsverzekering: ongevallenverzekering, verzekering van personeelsleden op zending naar het buitenland (610400);
 • Schade aan derden (648000).