635000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: