620400 Andere personeelsleden: brutoloon – weddes

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620400 Andere personeelsleden: brutoloon – weddes omvat het brutoloon van andere personeelsleden (exclusief het vakantiegeld en de eindejaarspremie).

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620400 Andere personeelsleden: brutoloon – weddes

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

455000 Bezoldigingen

X

459000* Andere sociale schulden

X

 

*Indien van toepassing

Uitgesloten:
 • Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620410)
 • Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620420)
 • RSZ-bijdrage werkgever ( zie rekening 621000)
 • Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming (zie rubriek 617)
 • Andere personeelskosten (zie rubriek 623) o.a.:
  • Fietsvergoeding
  • Openbaar vervoer
  • Overlijdenspremie (begrafeniskosten)
  • Hospitalisatieverzekering
 • Loonkost onderwijzend personeel (zie rekening 643600)