613370 Dienstverlening DAEB-diensten

Algemeen
Aantekeningen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613370 Dienstverlening DAEB-diensten omvat de kosten van organisatie en financiering van diensten van algemeen economisch belang, gekwalificeerd als een overheidsopdracht op basis van de wettelijke criteria.

Toepassingsgebieden:

Er dient opgemerkt dat het gebruik van een overheidsopdracht niet noodzakelijk de kwalificatie als staatssteun (subsidie) weerhoudt.

ER

Dt

Ct

613370

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • De kosten voor dienstverlening van DAEB-diensten (gekwalificeerd als overheidsopdracht)
  • De financiering van toegewezen opleidings-, innovatietrajecten Syntra Vlaanderen

 

Uitgesloten:
  • De kosten voor dienstverlening van DAEB-diensten gekwalificeerd als staatssteun (subsidie).