412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: