454000 RSZ en andere sociale lasten

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 454000 RSZ en andere sociale lasten omvat de afgehouden werknemersbijdragen en werkgeversbijdragen inzake RSZ welke nog niet werden doorgestort.
De werkgever moet op iedere toekenning van een voordeel aan de werknemer RSZ-bijdragen betalen. De RSZ-bijdragen bestaan uit 2 componenten:

  • inhouding op het brutoloon van de werknemer
  • bijdrage ten laste van de werkgever

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

Zie rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

Uitgesloten:
  • Aangelegde voorziening voor RSZ en andere sociale lasten (zie rekening 454100)
  • Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler) (zie rekening 454400)