404000 Handelsvorderingen – Nog op te maken facturen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: